Бацькам - Я/с 187 г.Мiнска
Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Бацькам

Значэнне

сюжэтна-ролевай гульні ў жыцці дзіцяці

(кансультацыя для бацькоў)

Падрыхтавала:

Краўчэня М.Ф.;

выхавальнік дашкольнай

адукацыі

 

 Значэнне сюжэтна-ролевай гульні ў жыцці дзіцяці

 Сюжэтна-ролевая гульня-гэта асноўны від гульні дзіцяці дашкольнага ўзросту. Гульня мае вялікае значэнне для выхавання і развіцця асобы. Для дзяцей гульня, якую прынята называць "спадарожнікам дзяцінства", складае асноўны змест жыцця, выступае як вядучая дзейнасць. У гульню залучаюцца ўсе бакі асобы: дзіця рухаецца, размаўляе, успрымае, думае; у працэсе гульні актыўна працуюць усе яго псіхічныя працэсы: мысленне, уяўленне, памяць, узмацняюцца эмацыйныя і валявыя праявы. Гульня выступае як важны сродак выхавання.

Сюжэтна-ролевыя гульні дазваляюць развіваць творчыя здольнасці дзяцей, іх фантазію і артыстызм, вучаць ужывацца ў вобраз таго ці іншага персанажа, гуляць пэўную ролю. Яны маюць вялікае значэнне ў сацыяльнай адаптацыі дзіцяці, рэалізацыі яго магчымасцяў у будучыні. Калі дзеці праігрываюць розныя жыццёвыя сітуацыі,  вучацца ісці на кампраміс, менш памыляцца ў людзях, пазбягаць канфліктных сітуацый, падтрымліваць дабразычлівую  атмасферу.

У сюжэтна-ролевай гульні паспяхова развіваюцца асоба дзіцяці, яго інтэлект, воля, уяўленне і таварыскасць, але самае галоўнае, гэтая дзейнасць спараджае імкненне да самарэалізацыі, самавыяўлення. Акрамя таго, гульня з'яўляецца надзейным дыягнастычным сродкам псіхічнага развіцця дзяцей.

Гульня-вядучы від дзейнасці ў дашкольным узросце. В. Штэрн казаў, што " гульня паказвае, да якой мэты імкнецца чалавек, да чаго ён рыхтуецца, чаго чакае. У гульні адгадваюцца напрамкі яго будучага жыцця". Цікавыя погляды на гульню прадставіў Ф. Бойтэндайк: гульня дазваляе праявіць свае цягі-імкненне да вызвалення, зліцця з навакольным светам. Д. Б. Эльконін лічыў, што ў гульні адлюстроўваецца імкненне дзяцей удзельнічаць у жыцці дарослых, быць побач з імі, дзейнічаць, як яны. Дзеці прайграюць не толькі траўматычныя сітуацыі, але і авалодваюць сваімі пакутамі. Гуляючы, яны праяўляюць волю, кіруюць дзеяннямі дарослых.

Вядомыя псіхолагі Л. С. Выгоцкі і Д. Б. Эльконін даказалі, што ў гульні больш паспяхова развіваюцца і дасягаюць больш высокіх узроўняў асобы псіхічныя працэсы, розныя віды дзейнасці.

З'яўленне сюжэтна-ролевых гульняў у малодшай групе дзіцячага сада звязана з шэрагам умоў-  наяўнасць разнастайных уражанняў ад навакольнага, назапашваннем прадметных гульнявых дзеянняў, наяўнасцю цацак, частатой зносін з дарослым, развіццём самастойнасці дзяцей.

У сваёй групе я арганізую прадметныя гульневыя ўзаемадзеянні, што палегчыць дзецям у далейшым уступленне ў сумесную сюжэтную гульню адзін з адным. На першым этапе навучання дзяцей гуляць, я ствараю найпростыя ўмовы для гульні з сюжэтнымі цацкамі. Для гэтага разгортваю сюжэтную гульню на вачах у дзяцей, ажыўляю лялек і іншыя цацачныя персанажы.

Па меры таго, як ідзе засваенне дзецьмі дзеянняў з сюжэтнымі цацкамі,  я пераходжу да паказу гульні, якая ўключае ўжо не адну, а дзве сэнсавыя сітуацыі, звязаныя адна з другой. Напрыклад, вару суп на цацачнай пліце, а затым кармлю ім лялек; сціраю лялечнае сукенка ў цацачным тазіку, а затым гладжу яго прасам і да т.п. Усе гэтыя сюжэты павінны абавязкова ўключаць у сябе дзеянні, ужо вядомыя дзецям, якія яны неаднаразова назіралі ў рэальным жыцці. Спачатку я сама разыгрываю сюжэт на вачах у дзяцей. Пры наступным паўторы падключаю да гульні аднаго-двух малых « " Соня, я мішку пакарміла, цяпер яму час спаць. Пак ладзі яго спаць»

На гэтым этапе працы, разам з сюжэтнымі цацкамі, уводжу ў сумесную гульню прадметы-замяняльнікі (напрыклад, палачку замест лыжкі, кубік замест піражка). Гэта спрыяе развіццю ўяўлення.

Для таго каб дзеці ў сваёй самастойнай дзейнасці пасля гульні са мною маглі разгортваць гульнявыя дзеянні, я прытрымліваюся захавання прадметна-гульнявага асяроддзя або адмыслова яго арганізоўваю. Ускладняю, узбагачаю прадметна-гульнявае асяроддзе за кошт павелічэння цацак. Вучу дзяцей карыстацца ў гульнях будаўнічым матэрыялам (кубы, брускі, пласціны), найпростымі драўлянымі і пластмасавымі канструктарамі, прыродным матэрыялам (пясок, вада); разнастайна дзейнічаць з імі (будаваць горку для лялек, мост, дарогу; пускаць па вадзе цацкі). Развіваю ўменне ўзаемадзейнічаць і ладзіць адзін з адным у непрацяглай сумеснай гульні.

Магчымасці сюжэтна-ролевай гульні пашыраюць практычны свет дашкольніка і забяспечваюць яго ўнутраны эмацыйны камфорт.

У гульні развіваецца:

- здольнасць да ўяўлення;

- вобразнае мысленне;

- здольнасць узаемадзейнічаць з іншымі дзецьмі;

- вопыт ўзаемаразумення;

-  маўленне (дзіця вучыцца тлумачыць свае дзеянні і намеры, узгадняць з іншымі дзецьмі);

- зносіны;

- фантазіраванне.

У сваёй працы выкарыстоўваю метады і прыёмы педагагічнага ўздзеяння, што павышае ўзровень гульнявой дзейнасці, уплывае на гульнявыя інтарэсы дзяцей, узбагачае іх новымі ўражаннямі. Знаёмлю дзяцей з сацыяльным асяроддзем, працай дарослых, узаемаадносінамі ў калектыве. Да такіх метадаў варта аднесці назіранні, экскурсіі, гульні-заняткі, гульні-гутаркі, гульні-драматызацыі, чытанне мастацкай літаратуры, разгляданне малюнкаў.

Хачу падкрэсліць, што сям'я з'яўляецца асноўным фактарам фарміравання гульнявой дзейнасці. Таму я намеціла шляхі працы з бацькамі. Да ведама бацькоў быў даведзены той факт, што ўсе гульні могуць і павінны выкарыстоўвацца для ўсебаковага развіцця дзяцей. Распавяла бацькам, як можна гуляць з дзіцем, не адцягваючыся ад сваіх хатніх абавязкаў. Такімі гульнямі з'яўляюцца гульні на кухні, гульні па дарозе ў дзіцячы сад, у ванным пакоі, гульні ў гаражы і г.д. Для павышэння педагагічных ведаў бацькоў правяла кансультацыі, анкетаванне, дала рэкамендацыі, правяла бацькоўскі сход па тэме:»Сюжэтна-ролевая гульня ў жыцці малодшага дашкольніка".

У выніку работы бацькі сталі больш звяртаць увагу на парады і рэкамендацыі. Дапамаглі ў стварэнні развіццёвага асяроддзя групы. Гэта-выраб атрыбутаў для сюжэтна-ролевых гульняў, пашыў касцюмаў для кутка ражэння, адзення для лялек.

Вынікі назіранняў за гульнёй дзяцей пасля праведзеных мерапрыемстваў канстатуюць, што павысіўся паказчык ўзаемадзеяння дзяцей з дарослымі і аднагодкамі.

Можна зрабіць наступную выснову: адукацыйны працэс, які ўключаны ў сістэму сучасных сацыяльных мэтаў і заснаваны на ўзбагачэнні сюжэтна-ролевай гульні спрыяе паспяховай адаптацыі асобы дзіцяці ў грамадстве.

            Асноўным відам дзейнасці дзіцяці двух-трох гадоў з'яўляецца гульня. На трэцім годзе жыцця яго гульні становяцца больш цікавай і насычанай. І калі ў папярэднім узроставым перыядзе дзіця гуляла толькі з тымі прадметамі, якія знаходзіліся ў поле яго зроку, то цяпер яно можа гуляць па папярэдняй задуме, падбіраючы ў адпаведнасці з ёй цацкі або якія-небудзь прадметы.

Славесна выяўленая мэта пачынае апярэджваць дзеянні дзіцяці: "цяпер пабудую вежу", - кажа яно і пачынае выконваць задуманае.

Увага становіцца больш устойлівай. Дзіця пры ўдзеле дарослых можа займацца адной справай на працягу 15-20 хвілін. Галоўнае, каб гэта занятак падабаўся яму, таму што пакуль ваша дзіця можа займацца толькі тым, што яму цікава.

Як жа бацькі могуць спрыяць найлепшага развіццю свайго дзіцяці? Ну, вядома, гуляючы з ім! Гульні забяспечваюць дзіцяці добры настрой, дапамагаюць яму назапашваць жыццёвы вопыт, веды аб прадметах і іх уласцівасцях, спрыяюць развіццю эмацыйнасці, уяўлення і творчых здольнасцяў. У гульні дзіця развівае увагу, памяць, мысленне, у яго пашыраюцца магчымасці выхавання маральных якасцяў. Падчас гульні дзеці вучацца дамагацца пастаўленай мэты, сустракаюцца з рознымі цяжкасцямі, якія патрабуюць розных уменняў і кемлівасці.

 

Агульныя парады па арганізацыі сумесных гульняў-заняткаў з дзіцем:

   Чаргуйце актыўныя  гульні з больш спакойнымі заняткамі.

   Падахвочвайце  дзіця праяўляць актыўнасць у гульнях.

 Не патрабуйце ад дзіцяці вынікаў: галоўны вынік – гэта тое задавальненне, якое вы атрымліваеце ад сумеснай гульні.

  Скончыўшы сумесную гульню, пераключыце дзіця на самастойны занятак.

 Перыядычна паўтарайце гульні, у якія вы ўжо гулялі з дзіцем, паступова ўскладняючы іх змест. 

Умоўна  гульні можна падзяліць на тры групы:

Сюжэтна-ролевыя гульні-гэта гульні з лялькамі, цацачнымі жывёламі, машынкамі, прыродным матэрыялам і д.п. Спачатку дзіця  з дня ў дзень паўтарае адны і тыя ж дзеянні: возіць машынку, корміць ляльку. Паступова сюжэт гульні ўскладняецца, ускладняецца і пашыраецца кола дзеянняў дзіцяці: яно можа распрануць або апрануць ляльку, пайсці з ёй на прагулку, пакатаць на машыне, пабудаваць ёй домік з кубікаў... па меры набыцця новых уражанняў у гульнях дзіцяці ўзнікаюць прынцыпова новыя сюжэты, у тым ліку тэматычныя: гульні ў доктара ( дзіця нядаўна хадзіла да ўрача), гульні ў цырульню, спектаклі ( дзіця пабывала у тэатры) і іншыя.

Дыдактычныя гульні-гэта развіваючыя і навучальныя гульні: укладышы, мазаіка, кубікі, канструктары і г .д.

Гульні з правіламі-гэта настольныя гульні, напрыклад, лато, даміно, і рухомыя гульні тыпу "Дзень-Ноч», "Чапля і жабы".

Сюжэтна-ролевыя гульні.

На трэцім годзе жыцця любімымі гульнямі дзяцей становяцца сюжэтна-ролевыя гульні. Дзіця ўжо прайгравае не асобныя дзеянні, як раней (карміла ляльку, укладвала яе спаць), а звязвае іх у адзіную сюжэтную лінію і аб'ядноўвае гульнявым матывам: даглядае «дачку» (ляльку), рыхтуе ёй ежу, ходзіць з ёй гуляць і г .д.

Дзіця капіруе паводзіны дарослых, пераўвасабляючы то ў маму (рыхтуе абед), то ў тату (чыніць машыну), у выхавальніцу (лаецца на кагосьці ), доктара (ставіць градуснік), шафёра (вядзе машыну), прадаўца (прадае тавары), паўтараючы прыкмечаныя жэсты, міміку і гаворку. Бацькі, назіраючы за гульнёй дзіцяці, іншы раз могуць убачыць сябе з боку. (Так што паспрабуйце быць годным прыкладам для пераймання).

Пералічым некаторыя метады і прыёмы, якія дапамагаюць дзецям авалодаць гульнявымі дзеяннямі ў ролевых гульнях:

- Каб прыцягнуць увагу, напрыклад, да лялькі, пачніце самі гуляць з ёй: пакруціце яе, пакарміце.

- Паказвайце дзіцяці магчымасць пераносу гульнявых дзеянняў на іншыя аб'екты (можна не толькі лялячку вазіць у калысцы, але і медзведзяня або зайчаня).

- Залучайце дзіця ў гульню: "Я буду карміць мішку, а ты кармі ляльку" або " Я памыю лялечку, а ты яе выцеры ручніком».

- Гуляйце сур'ёзна, пераўвасабляйцеся, адушаўляйце  сябе падчас гульні з лялькай, зайчанем, медзведзянем. Старайцеся самі атрымаць задавальненне ад гульні.

- Прапануйце дзіцяці гульнявыя сітуацыі: "Давай ты будзеш мамай, а я дачкой».

- Паказвайце паслядоўнасць дзеянняў, спрыяючы з'яўленню задумы гульні. " Лялька хоча есці. Але спачатку нам трэба зварыць ёй кашу. А потым мы яе пакормім".

- Прапануйце дзіцяці гуляць з прадметамі-замяшчальнікамі: "Вось лыжачка (палачка)", "Паглядзі, якую смачную катлетку я зрабіла (каменьчык)", "Да нас прыйшло кацяня (кавалак футра)".

- Пашырайце гульнявыя дзеянні дзіцяці. Калі дзіця будуе толькі вежкі з кубікаў, пакажыце, як пабудаваць цягнік, вароты, лесвічку і т. п.

- Дапамагайце малому прыдумаць і абыграць які-небудзь сюжэт з яго "пабудовамі" з канструктара або кубікаў."Машыністам цягніка хай будзе зайка, а каго мы пасадзім у вагончыкі".  Давай  звяры паедуць у госці да лялькі Каці, яна ў нас будзе жыць у доміку, які ты пабудаваў".

- Падказвайце маляці (пры неабходнасці) наступны паварот сюжэту: "Лялька ўжо наелася. Яна хоча пакатацца на машынцы".

-Надавайце канкрэтызацыю зместу гульні: «А што будзе Каця піць-чай ці малако?", "Мне здаецца, мішку холадна. Яму трэба надзець шапку"»

- Ускладняйце ўтрыманне гульні " А цяпер хай наша Каця сядзе на коніка і паедзе катацца!»

- Стварайце "праблемныя" сітуацыі: "У зайчыка няма хаткі", " Ваверачка  заблукала, не можа знайсці маму. Што ж рабіць?" Старайцеся ставіць перад дзіцем гульнявыя задачы, рашэнні якіх яно павінна знайсці само. Але не бойцеся і самі прапанаваць варыянт развіцця сюжэту: "Каця ўпала і плача! Давай, яе падымем, суцешым і разам з ёю песеньку праспяваем!»

- Выкарыстоўвайце ў гульнях з малым элементы казак: будуйце домікі для трох парсючкоў, дапамагайце засяліць звяроў у Церамок і г .д.

- Падахвочвайце выкарыстоўваць у гульнях гаворку: "Што ты робіш?", "Што есць куколка?», «Спытай у мішкі, ён будзе есці суп?», «Праспявай ляльцы калыханку: «Баю – бай»» і г. д.

Дыдактычныя гульні і гульні з правіламі

На трэцім годзе жыцця дзіця пачынае больш свабодна арыентавацца ў навакольных прадметах. Асвойваючы ў дыдактычных гульнях дзеянні з прадметамі, дзіця працягвае назапашваць сэнсарны досвед (асвойвае колер, форму, велічыню, колькасць, суадносіны частак і г .д.), вучыцца думаць, у яго развіваюцца такія разумовыя аперацыі, як аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне; удасканальваецца дробная маторыка.

Правядзенне дыдактычных гульняў і гульняў з правіламі мяркуе:

- эмацыйную зацікаўленасць дзіцяці;

- азнаямленне дзіцяці з утрыманнем гульні: абыгрываннем сітуацыі, паказ малюнкаў, прадметаў, кароткія тлумачэнні;

- тлумачэнне правілаў гульні: што трэба рабіць, што нельга рабіць, як гуляць;

- паказ гульнявых дзеянняў: дарослы паказвае, як гуляць, дзіця паралельна або паслядоўна паўтарае;

- падтрымку дарослага, які заахвочвае, дапамагае, раіць, нагадвае і г. д.;

 У ходзе правядзення гульняў дыдактычнага характару і гульняў з правіламі:

- Не спяшайцеся падказваць, дайце малому самому метадам спроб і памылак прыйсці да станоўчага выніку.

- Дайце дзіцяці магчымасць самастойна ўдзельнічаць у гульні, актыўна абмяркоўвайце ход гульні.

- Пасля гульні падвядзіце яе вынік, ацаніце канчатковы вынік. Абавязкова парадуйцеся поспеху дзіцяці (каб у пасля ён гэтак жа радаваўся вашым перамогам і не моцна засмучаўся з-за свайго пройгрышу).

- Каб гульня лепш засвоілася дзіцем, пажадана  згуляць у яе 3-4 разы, але толькі пры ўмове відавочнай цікавасці з боку дзіцяці. У адваротным выпадку, паўтор гульні варта адкласці да іншага разу.

- Часам дзіця можа адмаўляцца выконваць заданні. Неабходна зразумець прычыны такіх паводзін: калі дзіцяці нецікава-паспрабуйце зацікавіць яго, калі дзіця "не ў настроі" - адкладзеце гульню да лепшых часоў, калі дзіцяці стала сумна - ўскладніце гульню, не затрымлівайцеся на тым, што ўжо засвоена дзіцем, ідзіце далей.

 

 

           Спіс літаратуры:

Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі. -2019, 460с.

Гаспарава Е.М. Ведущая деятельность дошкольного возраста. // Дошкольное воспитание. – 1987. - №7. - С. 45-50.

Запорожец А. С., Эльконин Д. Б. Психология детей дошкольного возраста. – М.: Мысль, 1989. – 420 с.

А. В. Зворыгина Первые сюжетные игры малышей.– М.: Радуга, 1988. – 410с.

Михайленко Н., Короткова Н. Взаимодействие взрослого с детьми в игре //Дошкольное воспитание. - 1993. - №3. – С. 15; № 4.– С. 18-23.

Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект аспект / под ред.Поддькова М. М., Михайленко Н. Я. – М.: Просвещение, 1987. – 390 с.

Психология и педагогика игры дошкрольника / под ред. – М.: Мысль, 1986. – 430 с.

Репина Т., Гостюхина О. Самостоятельные игровые объединения./Дошкольное воспитание. – 1994. - №2. – С. 43-46